ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a SCHUCH GOURMAND Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.; adószám: 12335639-2-41) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Üzemeltetői adatok:
Név: SCHUCH GOURMAND Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-283294
Adószám: 12335639-2-41
Képviselő: Balogh Péterné ügyvezető
E-mail: info@dunacorso.hu
Honlap: www.dunacorso.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: UNIQUE IMG Bt.
Székhely: 9932 Viszák, Fő út 56.
Elérhetőség: h.adrian@ysolutions.hu
Cégjegyzékszám: 18-06-104378

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:
A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésekre magyar jog irányadó.
2.2. A szabályzat módosíthatósága:
2.2.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.
2.2.2. A Vásárló felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Szolgáltatónál vagy a honlapon tájékozódjon.
2.2.3. Az ÁSZF változása a Szolgáltató és a Vásárló között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Vásárló a módosítást elfogadta. Az ÁSZF módosítása a Vásárló által elfogadottnak minősül, a Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Vásárló a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja.
2.2.4. Amennyiben a Vásárló – a Szolgáltatóhoz címzett és a módosítás hatályba lépése előtt közölt írásbeli kifejezett nyilatkozatával –a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Vásárló megrendelésének törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.
2.2.5. A jelen ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
Ajándékutalvány (25.000,-Ft. és 50.000,- Ft.) és szilveszteri vacsora.
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

4. Vásárlás és rendelés menete
A honlapon az egyes termékekre kattintva találja a termék ismertetőjét, árát, adott esetben annak felhasználási feltételeit. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeknél megjelölt fénykép illusztráció, tájékoztató jellegű. 
A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.
A vásárlás alkalmával Önnek meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét/cégnevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, telefonszámát. A vásárlás véglegesítése előtt szükséges az általános szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása is. A vásárlást e-mailben visszaigazolja a rendszer. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra a vásárlással kapcsolatban.
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával fejezheti be a vásárlást.
A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően tudja a fentebb leírt, vásárláshoz szükséges adatokat kitölteni. Ezen az oldalon választhat az átvételi módok közül is, amely a „Személyes átvétel az étteremben” és a Házhoz szállítás”, utóbbinak díja 500,- Ft.
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Rendelés” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot. A „Rendelés” gombra kattintás esetén Ön a „Véglegesítés” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a számlázási és szállítási adatokat, a választott szállítási módot és az Ön által fizetendő összeget.
4.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy az adatkezelési tájékoztató és az általános szerződési feltételek elfogadását követően a „Rendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a „Rendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja
6.1. A megrendelt termék fizetésének módja
A termékeket a webáruházban kizárólag online, bankkártyával történő fizetés esetén tudja megvásárolni. A bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerben megjelölt, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mail tartalmazza. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
6.2. Szállítás módjai és díjszabása
A szállítást a Magyar Posta végzi.
Szállítási díjak:
A Szolgáltató csak Magyarországra vagy Európa területére szállítja a termékeit. Magyarországon belül – 500,- Ft., Európán belül 2.000,- Ft.
Személyes átvétel: Ön a megvásárolt termékeket személyesen is átveheti az alábbi helyen: Dunacorso Étterem - 1051 Budapest, Vigadó tér 3.
Szállítási határidő:
A megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

7. Elállás joga
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szerint:
7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
b) a terméknek,
c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:
Dunacorso Étterem - 1051 Budapest, Vigadó tér 3.
7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.
7.4. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Dunacorso Étterem - 1051 Budapest, Vigadó tér 3. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankkártyára térítjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt kérjük a bankszámlaszámot IBAN formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Az elállási jog a termék jellegére (pl. szilveszteri vacsora) tekintettel egyes esetekben külön, a terméknél feltüntetett határidőig gyakorolható. A határidőt követő elállás esetén ekkor a Szolgáltató ellenérték visszafizetésére nem köteles, azonban a Vásárló az ellenértéket a vásárlást követő egy évig levásárolhatja a webshopban, vagy a Dunacorso étteremben.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termék szavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termék szavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termék szavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termék szavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termék szavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termék szavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.12. Szolgáltatói mentesülés a jótállási kötelezettség alól
Mindazon esetekben, amelyben a vásárló az általános normáknak nem megfelelő tárolási/ ápolási/használati vagy pedig felhasználási feltételeknek nem tesz eleget, a Szolgáltató a jótállási és csere kötelezettség alól mentesül.

9. Vegyes rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

10. Panaszkezelés rendje
10.1. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:
telefonon: +36 1 3186362
 +36 20 5723008
email: info@dunacorso.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Vásárló kötelessége a panaszát Szolgáltató felé írásban közölni azon okból, hogy Szolgáltatónak nem állnak rendelkezésére olyan technikai eszközök, melyekkel a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül beérkező panaszt rögzíteni tudná. Szolgáltató az írásban beérkezett panaszt öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrizi.
Szolgáltató a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a panaszról készült jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) vagy az elektronikus levél elküldése iránt intézkedik.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.
10.2. Felügyeleti szerv
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

11. Szerzői jogok
11.1.A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt a Schuch Gourmand Kft. tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

12. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.dunacorso.hu/downloads/adatvedelem_hu.pdf
 
Budapest, 2023.11.28.

 

Kapcsolat

Dunacorso Étterem // 1051 Budapest, Vigadó tér 3.

Telefon: +36 1 3186 362
Mobil: +36 20 572 3008

E-mail: info@dunacorso.hu

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 12:00-tól 23:00-ig
(konyha: 12:00-tól 22:00-ig)
Elfogadott fizetési módok: készpénz, bankkártya, OTP SZÉP kártya

Széchenyi 2020